Hallå Klubbmedlemmar

Styrelsen har beslutat anta samma upplägg som förra året vad gäller fritt inträde till MC-träffen för medlemmar. Det krävs minst ett arbetspass under någon av arbetskvällarna eller att Du väljer minst ett arbetspass under träffdagarna för att få fritt inträde. Så: Lista finns ute i klubbkåken där du kan skriva Fortsätt läsa

Så går körprovet på MC till!

Trafikverket Förarprov har tagit fram en informationsfilm som beskriver hur det särskilda manöverprovet för motorcykel går till.  Den visar manöverprovets tre delar: lågfartsdel, högfartsdel och bromsning. Syftet är att filmen ska bidra till att körkortstagare kommer väl förberedda till körprovet och att filmen på ett informativt sätt ska förmedla hur Fortsätt läsa