Varning för vägarbeten

2015-05-05 Snart startar sommarens vägarbeten som kan skapa problem för oss som kör motorcykel. Beläggningsarbeten kan bara göras under den varma delen av året, men även andra typer av vägarbeten är lättare att utföra sommartid, trots semestertrafik. På Trafikverkets hemsida får du veta vilka arbeten som pågår eller ska starta Fortsätt läsa

Gult glas syns bra

På VTI har forskare undersökt om andra trafikanter har lättare att upptäcka motorcyklar om de har gult glas framför halvljuset. Resultaten tyder på att det är så. Gult glas framträder bättre i mängden av vita ljuskällor i trafiken. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, meddelar idag resultatet av en studie som Fortsätt läsa

Hallå Klubbmedlemmar

Styrelsen har beslutat anta samma upplägg som förra året vad gäller fritt inträde till MC-träffen för medlemmar. Det krävs minst ett arbetspass under någon av arbetskvällarna eller att Du väljer minst ett arbetspass under träffdagarna för att få fritt inträde. Så: Lista finns ute i klubbkåken där du kan skriva Fortsätt läsa

Så går körprovet på MC till!

Trafikverket Förarprov har tagit fram en informationsfilm som beskriver hur det särskilda manöverprovet för motorcykel går till.  Den visar manöverprovets tre delar: lågfartsdel, högfartsdel och bromsning. Syftet är att filmen ska bidra till att körkortstagare kommer väl förberedda till körprovet och att filmen på ett informativt sätt ska förmedla hur Fortsätt läsa