Så går körprovet på MC till!

Trafikverket Förarprov har tagit fram en informationsfilm som beskriver hur det särskilda manöverprovet för motorcykel går till.  Den visar manöverprovets tre delar: lågfartsdel, högfartsdel och bromsning. Syftet är att filmen ska bidra till att körkortstagare kommer väl förberedda till körprovet och att filmen på ett informativt sätt ska förmedla hur Fortsätt läsa