Gult glas syns bra

På VTI har forskare undersökt om andra trafikanter har lättare att upptäcka motorcyklar om de har gult glas framför halvljuset. Resultaten tyder på att det är så. Gult glas framträder bättre i mängden av vita ljuskällor i trafiken.

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, meddelar idag resultatet av en studie som SMC berättat om tidigare. I den undersöks om gult ljus framåt på MC ger bättre synbarhet.

Ungefär hälften av de motorcyklister som dödas eller skadas allvarligt gör det i kollision med andra motorfordon.
– En bidragande orsak till dödsolyckor eller andra allvarliga incidenter kan vara andra trafikanters svårigheter att upptäcka motorcyklister och korrekt bedöma deras position och hastighet, säger Christopher Patten som är forskare på VTI.

Målet med projektet var därför att undersöka om det är möjligt att öka motorcyklisters synbarhet genom att använda en särskild gul plexiglasskiva framför motorcykelns halvljus. Resultaten tyder på att svaret är ja, i vissa situationer. Man måste beakta att studierna i denna rapport inte undersökt alla olika trafiksituationer, väderlekssituationer och ljusförhållanden, vilket innebär att resultaten inte kan generaliseras till alla situationer.

Allra bäst synbarhet uppnåddes då en gul kåpa kombinerades med vitt halvljus på samma .

Motorcyklister som redan nu kör med gult glas upplever att de upptäcks tidigare av både andra motorcyklister och av bilister. De upplever också att de upptäcks lättare i en rad olika trafikmiljöer och ljusförhållanden, vilket ökar deras trygghet.

Forskningen på motorcyklisters synbarhet i trafiken leddes av VTI och finansierades av Länsförsäkringar. Projektet innehöll en fältstudie, en laboratoriestudie, en intervjustudie och en enkätstudie.

Vill du läsa hela studien så finns den publicerad överst på vår samlingssida med forskning kring synbarhet.

Source: Gult glas syns bra

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *